foto1
Dziesięciolecie nadania szkole imienia Jana Pawła II
foto1
Dziesięciolecie nadania imienia Jana Pawła II
foto1
Dziesięciolecie nadania imienia Jana Pawła II
foto1
Dziesięciolecie nadania imienia Jana Pawła II
foto1
Dziesięciolecie nadania imienia Jana Pawła II


Witamy !!!

            Z inicjatywy Przewodniczącej Rady Rodziców Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sobieniach- Jeziorach p. Danuta Frelek, grupa mam wykonała palmy wielkanocne, które będą sprzedawane na kiermaszu wielkanocnym w GOK-u. Dochód

ze sprzedaży zasili konto Rady Rodziców Szkoły. Wszystkim uczestnikom tego przedsięwzięcia serdecznie dziękujemy.X-lecie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Read More

Title 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Read More

Title 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Read More

Title 4

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Read More