foto1
Dziesięciolecie nadania szkole imienia Jana Pawła II
foto1
Dziesięciolecie nadania imienia Jana Pawła II
foto1
Dziesięciolecie nadania imienia Jana Pawła II
foto1
Dziesięciolecie nadania imienia Jana Pawła II
foto1
Dziesięciolecie nadania imienia Jana Pawła II


Witamy !!!

Wójt Gminy Sobienie-Jeziory podaje do publicznej wiadomości:

  1. harmonogram czynności w  postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, punktach przedszkolnych i do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych (Zarządzenie Wójta Gminy  Nr 4/2019),
  2. kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria  (Uchwały Rady Gminy: Nr  XXI/89/2017 i  NR XXI/90/2017)

Szczegółowe informacje na temat postępowania rekrutacyjnego  można uzyskać w  publicznym przedszkolu, punktach przedszkolnych i publicznych szkołach podstawowych.

                                                                                                          Wójt
                                                                                         /-/   Stanisław Wirtek

 

Załączniki:

  1. Zarządzenie Nr 4/2019 Wójta Gminy Sobienie-Jeziory z dnia 29 stycznia 2019r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, punktów przedszkolnych i do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych w Gminie Sobienie-Jeziory na rok szkolny 2019/2020.
  2. UCHWAŁA Nr XXI/89/2017 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 27 lutego 2017r. w sprawie określeniakryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Sobienie-Jeziory oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
  3. UCHWAŁA NR XXI/90/2017 Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach z dnia 27 lutego 2017r.w sprawie określeniakryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Sobienie-Jeziory