foto1
Dziesięciolecie nadania szkole imienia Jana Pawła II
foto1
Dziesięciolecie nadania imienia Jana Pawła II
foto1
Dziesięciolecie nadania imienia Jana Pawła II
foto1
Dziesięciolecie nadania imienia Jana Pawła II
foto1
Dziesięciolecie nadania imienia Jana Pawła II


Witamy !!!

„ Skrzynka pytań i odpowiedzi”

Regulamin  konkursu  przyrodniczo-historycznego

„PIĘKNA  NASZA  POLSKA  CAŁA”

1.       Konkurs jest elementem planowanych działań „Rok dla Niepodległej”.

2.       Konkurs adresowany jest do uczniów kl. IV-VII  Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sobieniach-Jeziorach.

3.       Celem konkursu jest:

ü  pogłębienie wiedzy przyrodniczej i historycznej uczniów na temat Polski,

ü  kształcenie umiejętności poszukiwania informacji z różnych źródeł ( książki, czasopisma, programy telewizyjne, Internet),

ü  wdrażanie do systematyczności w działaniu.

4.       Przewidywany czas trwania konkursu marzec  - maj 2018 r.

5.       Dwa razy w tygodniu ( w wyznaczone dni) na tablicy ogłoszeń  będą prezentowane pytania konkursowe.

6.       Odpowiedzi na pytanie należy udzielać w formie pisemnej i dostarczyć nauczycielowi w wyznaczonym terminie.

7.       Uczniowie, którzy nie złożą odpowiedzi na pytanie w terminie zostaną skreśleni z listy uczestników konkursu.

8.       W przypadku dużej liczby uczniów biorących udział w konkursie,  w celu wyłonienia zwycięzców, Organizator przewiduje test składający się z pytań zadawanych w trakcie trwania konkursu.

9.       Laureaci konkursu ( I, II, III miejsce)  otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody.

                                                         Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie

Organizatorzy

Agnieszka Rezwow

                                                                                                                                                                                                                                                                        Wiesława Łuczak