foto1
Tire Service text caption 1
foto1
Tire Service text caption 2
foto1
Tire Service text caption 3
foto1
Tire Service text caption 4
foto1
Tire Service text caption 5


Święty Jan Paweł II - patron naszej szkoły

Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach jako drugi syn Karola Wojtyły i Emilii z Kaczorowskich. Na chrzcie 20 czerwca 1920 roku nadano mu imiona Karol Józef. Rodzina żyła skromnie, utrzymywana jedynie z pensji ojca, który w stopniu porucznika był urzędnikiem w Powiatowej Komendzie Uzupełnień. Matka zajmowała się domem i dorywczo zarabiała  jako szwaczka. Lolek, bo tak nazywała Karola matka, miał starszego o 14 lat brata,

Czytaj więcej: Święty Jan Paweł II - patron naszej szkoły

X rocznica    przyjęcia imienia Jana Pawła II

 przez Publiczną Szkołę Podstawową w Sobieniach-Jeziorach.

 

  W dniu dzisiejszym, w 10. rocznicę przyjęcia imienia Jana Pawła II przez naszą szkołę miało miejsce odsłonięcie i poświęcenie pomnika naszego Patrona.

   Pomnik pod tytułem „ Scriptio” (z łacińskiego „piszący”, „tworzący”) ukazuje nam postać naszego Patrona wspartego na blacie biurka symbolizującego ogromny pisarski dorobek zapisany słowem i sercem,  stanowiący przekaz dla przyszłości. Długi, pozbawiony podparcia blat stołu zdaje się zapraszać drugiego człowieka do rozważania  słów Jana Pawła II.     

Czytaj więcej: SCRIPTIO - pomnika Jana Pawła II 

Hymn Rodziny Szkół Im. Jana Pawła II.

 

My, Jana Pawła uczniowie,

Słowa Ojca w czyn chcemy przemieniać,

Pomagać ludziom i wciąż pamiętać.

 

Ref. Twoje myśli, które drogi wskazują,

Twoje słowa, które uczą mądrości,

Twoje czyny przepełnione miłością,

 By na zawsze czyste serce już mieć.

 

Trudno być dobrym człowiekiem,

Gdy świat pędzi i goni bez celu.

Dlatego razem przypomnieć warto.

 

Ref. Twoje myśli, które drogi wskazują,

Twoje słowa, które uczą mądrości,

Twoje czyny przepełnione miłością,

 By na zawsze czyste serce już mieć.