foto1
Tire Service text caption 1
foto1
Tire Service text caption 2
foto1
Tire Service text caption 3
foto1
Tire Service text caption 4
foto1
Tire Service text caption 5


Witamy !!!

Aneks do przedmiotowego systemu oceniania na czas nauczania zdalnego

W związku z nauczaniem zdalnym w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sobieniach-Jeziorach wprowadza się następujące zmiany w przedmiotowym systemie oceniania.

Czytaj więcej: Aneks(ocenianie)

Uwaga!

 Dnia 25 marca 2020r. od godziny 1400, po weryfikacji będzie można uzyskać informację o zakwalifikowaniu, bądź niezakwalifikowaniu kandydata do przedszkola/oddziału przedszkolnego.

Kontakt telefoniczny pod numerem (0-25) 685-80-79 .

Potwierdzenia przez rodzica kandydata woli przyjęcia do placówki prosimy dokonywać wyłącznie poprzez kontakt telefoniczny tel. (0-25) 685-80-79

zgodnie z harmonogramem:

 25.03.2020r. (środa) w godzinach 1400 - 1600

26.03.2020r. (czwartek) w godzinach 800-1600

27.03.2020r. (piątak) w godzinach 800-1600

30.03.2020r. (poniedziałek) w godzinach 800-1600

 

                              Przypominamy, że podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych nastąpi 6 kwietnia 2020r. o godzinie 1400

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowują materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych. Szkoła przeprowadzi taką próbę od 30 marca do 1 kwietnia br. Propozycja próbnego egzaminu to element wspólnych działań CKE i Ministerstwa Edukacji Narodowej, aby w czasie zawieszenia zajęć w szkołach, wesprzeć dyrektorów w ich bieżących zadaniach.

Wszystkie niezbędne materiały do przeprowadzenia egzaminów zostaną zamieszczone na stronie internetowej CKE oraz na stronach okręgowych komisji egzaminacyjnych w następujących terminach:

Czytaj więcej: EGZAMIN

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,

informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020r. Dz. U. z 20 marca 2020r. poz. 492 w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 26 marca 2020r. szkoła prowadzi nauczanie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w wymiarze tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami.

Czytaj więcej: Szanowni RodziceX-lecie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Read More

Title 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Read More

Title 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Read More

Title 4

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Read More