foto1
Tire Service text caption 1
foto1
Tire Service text caption 2
foto1
Tire Service text caption 3
foto1
Tire Service text caption 4
foto1
Tire Service text caption 5


Wykonaj swój własny słownik obrazkowy!

 

 

 Konkurs dla klas I-II

"Mój własny słownik obrazkowy".

 

 

 

 • Konkurs "Mój własny słownik obrazkowy" skierowany jest do uczniów kl. I-II.
 • Konkurs polega na wykonaniu własnego słownika obrazkowego na jeden z tematów: people – ludzie, house – dom, food – jedzenie, animals – zwierzęta, toys – zabawki, inne tematy np. pogoda itp.
 • Technika wykonania pracy – dowolna (np. rysunek, kolaż, ołówek, techniki mieszane). Forma – płaska. Format – A4 lub A3.
 • Praca powinna zawierać stronę tytułową z wybranym tematem.
 • Praca powinna zawierać 15-20 słówek.
 • Każdy wyraz powinien być zapisany w języku angielskim oraz przedstawiony za pomocą obrazka.
 • Uczniowie wykonują prace samodzielnie i indywidualnie.
 • Na odwrocie pracy należy napisać drukowanymi literami imięnazwisko oraz klasę.
 • Ocenie podlegają: zgodność z regulaminem i tematem konkursu, pomysłowość i oryginalność, walory estetyczne, poprawność językowa.

 

 • Termin oddania prac –3 czerwca 2024r. u nauczyciela języka angielskiego.
 • Ogłoszenie wyników – w czerwcu 2024 r. na stronie internetowej szkoły.
 • Udział w konkursie jest równoznaczny ze zgodą na publikację danych ucznia (imię, nazwisko, klasa), zdjęcia pracy oraz wyników na stronie internetowej szkoły.

 

Nauczyciele języka angielskiego