foto1
Tire Service text caption 1
foto1
Tire Service text caption 2
foto1
Tire Service text caption 3
foto1
Tire Service text caption 4
foto1
Tire Service text caption 5


Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”.
Słowa Wielkiego Hetmana Koronnego Rzeczypospolitej Obojga Narodów wypowiedziane ponad 400. lat temu są znakomitą sentencją, która do dziś nic nie straciła na swojej aktualności. Dlatego dnia 11 kwietnia 2024r. miało miejsce niezwykłe wydarzenie historyczne, które zgromadziło absolwentów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sobieniach-Jeziorach. Było to kolejne spotkanie w ramach obchodów Jubileuszu 160. rocznicy powstania szkoły. Spotkanie w sali gimnastycznej szkoły dedykowane absolwentom z różnych roczników, które zgromadziło kilka pokoleń.
W czasie oficjalnej części poczet sztandarowy wprowadził sztandar szkoły, uroczyście odśpiewano hymn państwowy „ Mazurek Dąbrowskiego” i hymn Ogólnopolskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II „My, Jana Pawła uczniowie”.
Dyrektor Euzebia Milczarek powitała wszystkich przybyłych gości. Przedstawiła ideę organizacji święta szkoły.
Absolwenci:
p. Kazimierz Skonieczny,
p. Adam Krawczyk,
p. Krzysztof Gajownik oraz
p. Witold Trzaskowski wbili pamiątkowe jubileuszowe gwoździe sztandarowe w drzewce sztandaru. Następnie minutą ciszy uczczono pamięć tych wszystkich, którzy przez 160 lat tworzyli społeczność naszej szkoły, a teraz nie ma ich już wśród nas. W dowód naszej pamięci, że wciąż pamiętamy o kolegach, koleżankach, nauczycielach, dyrektorach i pracownikach, uczniowie klasy VIIb Gabriel Kasprzak i Mateusz Rytka zapalili znicze i postawili je pod pomnikiem patrona szkoły Jana Pawła II.
Następnie Zosia Sosnowska z kl. IVa odczytała treść pamiątkowej tablicy wmurowanej w fasadę szkoły, ufundowanej przez Wójta Gminy Sobienie-Jeziory p. Kamila Choima.
Niezwykle bogatą historię szkoły przedstawiła p. Anna Piekarniak, autorka publikacji „Ze szkołą przez wieki”. Zgromadzeni z uwagą słuchali opowieści szkolnych a niektórzy ocierali nawet łzy wzruszenia.
Absolwent p. Adam Krawczyk w swoim wystąpieniu wspominał swoich nauczycieli, którzy go uczyli i podkreślił, jak ważną rolę odegrali w jego życiu i kolegów ze szkolnej ławy. Pan Krawczyk podsumował bogaty dorobek naukowy niektórych z nich.
Wiele emocji dostarczył teatr szkolny i widowisko „ Ze szkołą przez wieki” przygotowane przez p. Annę Wójtowicz nauczycielkę j. polskiego. Ogromną atrakcją był występ chóru szkolnego i popis zespołu instrumentalnego pod kierunkiem p. Elżbiety Kasprzak, nauczycielki muzyki. Dziewczęta ze szkolnego koła tanecznego zaprezentowały układ sceniczny w choreografii p. Pauliny Kisiel – nauczycielki wychowania fizycznego.
Na zakończenie części oficjalnej p. dyrektor dziękując za przybycie podkreśliła, że absolwenci sobieńskiej podstawówki, to ludzie, którzy odnieśli sukces na miarę swoich możliwości. Są to rolnicy, sadownicy, którzy na sobieńskiej ziemi stworzyli markę „jabłka”, prawnicy, lekarze, księża, siostry zakonne, nauczyciele, pielęgniarki, urzędnicy, rzemieślnicy, z usług których korzystamy na co dzień.
Życzenia „sto lat” zaśpiewane przez uczniów dostarczyły absolwentom chwile wzruszeń i radości. Wszystkich obdarowano jubileuszowymi pamiątkami.
Rada Rodziców szkoły zaprosiła wszystkich na kawę i słodki poczęstunek. Był to czas na rozmowy, uściski i serdeczności.
Z niebywałym zainteresowaniem absolwenci zwiedzali wystawę tematyczną oraz ekspozycję pamiątek szkolnych, wśród których znajdowała się stuletnia kronika szkoły , przedwojenne księgi uczniów i protokoły Rad Pedagogicznych.


X-lecie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Read More

Title 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Read More

Title 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Read More

Title 4

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Read More