foto1
Tire Service text caption 1
foto1
Tire Service text caption 2
foto1
Tire Service text caption 3
foto1
Tire Service text caption 4
foto1
Tire Service text caption 5


 

Konkurs z j. angielskiego

 

Regulamin konkursu z języka angielskiego

 

dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II

 

w Sobieniach Jeziorach

 

w roku szkolnym 2022/2023

 

I.               Informacje Ogólne

 

1.    Cele konkursu:

 

Ø wzrost zainteresowania językiem angielskim wśród uczniów

 

Ø Podnoszenie wiedzy i umiejętności w posługiwaniu się językiem angielskim

 

Ø Wdrażanie do samokształcenia i korzystania ze współczesnych źródeł informacji

 

2.    Organizatorem konkursu są nauczyciele języka angielskiego – Pani Agnieszka Poświata i Pan Przemysław Sierkowski.

 

3.    Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas III - VIII

 

 

 

II.            Organizacja i przebieg konkursu

 

 

1.    Konkurs będzie miał formę testu sprawdzającego ogólną znajomość języka angielskiego i będzie podzielony na trzy kategorie: klasy III - IV; klasy V – VI; klasy VII - VIII

 

2.    Uczestnicy konkursu będą mieli za zadanie odpowiedzieć na pytania zawarte w zadaniach z zakresu słownictwa, gramatyki, funkcji językowych, rozumienia tekstu pisanego.

 

3.    Test może zawierać zadania otwarte i zamknięte

 

4.    Konkurs odbędzie się dnia 27 marca 2023r. Dokładne godziny konkursu zostaną ustalone indywidualnie przez nauczycieli z zainteresowanymi uczniami.

 

5.    Uczniowie zgłaszają chęć uczestnictwa w konkursie najpóźniej do dnia  24 marca 2023r.

 

6.    Dla zwycięzców konkursu w każdej kategorii (za zajęcie 1-go, 2-go i 3-go miejsca) przewidziane są nagrody.

 

7.    Ewentualne pytania należy kierować bezpośrednio do nauczycieli języka angielskiego.