foto1
Tire Service text caption 1
foto1
Tire Service text caption 2
foto1
Tire Service text caption 3
foto1
Tire Service text caption 4
foto1
Tire Service text caption 5


31 stycznia odbył się apel podsumowujący pierwszy semestr roku szkolnego 2022/2023.
Zaprezentowane zostały osiągnięcia naszych uczniów z tego okresu.
W pierwszym półroczu, odbyło się również wiele konkursów, w których uczniowie chętnie brali udział. Wszyscy laureaci zostali nagrodzeni za swoje osiągnięcia.
Składamy gratulacje wszystkim osobom wyróżnionym, a każdemu z osobna życzymy dalszych sukcesów!
 


X-lecie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Read More

Title 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Read More

Title 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Read More

Title 4

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Read More