foto1
Tire Service text caption 1
foto1
Tire Service text caption 2
foto1
Tire Service text caption 3
foto1
Tire Service text caption 4
foto1
Tire Service text caption 5


Regulamin szkolnego konkursu plastyczno-technicznego dla uczniów

 klas I-III „W świecie baśni i bajek                   

                

                       

1.      Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-III.                                               

2.      Celem konkursu jest:

·         rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów,

·         promowanie czytelnictwa wśród dzieci,

·         kształtowanie wyobraźni przestrzennej,

·         pobudzanie aktywności twórczej.

3.      Zadaniem uczestników będzie wykonanie  bohatera z wybranej baśni bądź bajki (może być to postać ludzka, zwierzę itp.) w formie przestrzennej. Bohater może być umieszczony na sztywnym podłożu np. kartonie, tekturze.

4.      Wielkość bohatera oraz technika wykonania dowolna.

5.      Praca musi być wykonana tylko przez jedną osobę.

6.      Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę: imię i nazwisko, klasę oraz tytuł baśni, z której pochodzi bohater.

7.      Gotowe prace należy dostarczyć do organizatorów p. Magdaleny Głuchowskiej lub p. Bernadety Wiechowskiej do 18.11.2022 roku.

8.      Wystawa prac konkursowych zostanie zaprezentowana w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sobieniach-Jeziorach.

9.      Komisja konkursowa dokona oceny prac oraz wyłoni laureatów konkursu, którzy zajmą I, II i III miejsce.

10.  Ocenie będzie podlegać:

·         staranność pracy,

·         ogólne wrażenie estetyczne,

·         zgodność z tematyką konkursu,

·         oryginalność i kreatywność,

·         wkład pracy artystycznej.

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie!

 

Organizatorzy:

Magdalena Głuchowska

Bernadeta Wiechowska