foto1
Tire Service text caption 1
foto1
Tire Service text caption 2
foto1
Tire Service text caption 3
foto1
Tire Service text caption 4
foto1
Tire Service text caption 5


Witamy !!!

    14 października 2021r. w naszej szkole odbyło się ślubowanie pierwszych klas. Uroczystość przebiegała zgodnie z zasadami reżimu sanitarnego i w związku z tym swoją obecnością zaszczycili nas jedynie rodzice pierwszoklasistów, oraz uczniowie z pocztu sztandarowego wraz z opiekunem.

    Na rozpoczęcie spotkania dzieci pięknie zatańczyły poloneza. Po zajęciu przez nie miejsc siedzących, nastąpiła pewna konsternacja, ponieważ zapowiadany wcześniej gość specjalny – Pan profesor Mądraliński spóźniał się. Jego telefon do Dyrektora Szkoły – Pani Euzebii Milczarek uratował sytuację. Ciężko przeziębiony prof. Mądraliński przesłał zgromadzonym filmową wiadomość. Posłaniec przyniósł list i całe mnóstwo kopert z zadaniami dla pierwszoklasistów. Na prośbę profesora powołano zespół egzaminacyjny złożony z pięciu osób (czterech rodziców i dyrektor).

    Czterdziestu siedmiu uczniów przystąpiło do „egzaminu”, który polegał na wykonaniu dziesięciu przygotowanych przez profesora poleceń i zagadek. Uczniowie zaprezentowali wysoki poziom wiedzy. Najtrudniejszy (jak relacjonowali po uroczystości) okazał się test ze sprawności fizycznej. Wszyscy zgromadzeni zgodnie uznali, że pierwszoklasiści mogą przystąpić do ślubowania.

   Dzieci złożyły ślubowanie na Sztandar Szkoły i zostały pasowane przez Dyrektora Szkoły na uczniów.

   Na koniec Rada Rodziców wręczyła pierwszoklasistom ufundowane przez siebie upominki: kuferki pełne edukacyjnych skarbów, tarcze i słodkości.X-lecie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Read More

Title 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Read More

Title 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Read More

Title 4

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Read More