foto1
Tire Service text caption 1
foto1
Tire Service text caption 2
foto1
Tire Service text caption 3
foto1
Tire Service text caption 4
foto1
Tire Service text caption 5


Akcja BohaterON 2021

              Nasza szkoła kolejny raz przystępuje do udziału w akcji BohaterON– włącz historię!  Jest to ogólnopolska kampania o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego poprzez wysłanie im pocztówki, kartki, laurki z życzeniami bądź listu. Biogramy żyjących Powstańców, do których można skierować swoje życzenia, są dostępne na stronie: www.bohateron.pl/wyslij-kartke/powstancy. W ramach akcji, przed wykonaniem kartek z życzeniami przez uczniów,  wychowawcy klas  wprowadzają uczniów w tematykę Powstania Warszawskiego poprzez przeprowadzenie lekcji wychowawczej.

       Wykonane prace należy dostarczyć opiekunom Szkolnego Koła Wolontariatu do dnia 19.11.2021r. (format pracy nie większy niżA4).   

                                                                                                                                  Zachęcamy do udziału w akcji !                                                                                                                                      Olga Stułka    Radosław Stułka

<<<PLAKAT>>