foto1
Tire Service text caption 1
foto1
Tire Service text caption 2
foto1
Tire Service text caption 3
foto1
Tire Service text caption 4
foto1
Tire Service text caption 5


Witamy !!!

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022 

w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sobieniach-Jeziorach

 1 września 2021r. (środa)

 

 Tegoroczne rozpoczęcie roku szkolnego to spotkanie wychowawców klas z uczniami w wyznaczonych miejscach. Nie będzie tradycyjnego spotkania uczniów wszystkich klas w sali gimnastycznej. Rodzice uczniów klas pierwszych, drugich, trzecich i czwartych mogą wejść z dzieckiem do szkoły (jedno dziecko + jeden rodzic) stosując się do reżimu sanitarnego (dezynfekcja rąk, maseczka i dystans społeczny- 1,5 m). Rodzice uczniów klas piątych, szóstych, siódmych i ósmych nie wchodzą z dziećmi na teren szkoły. Uczniowie wchodzą do

szkoły w maseczkach, mogą je zdjąć w salach za zgodą wychowawcy. W tym dniu szkoła organizuje dowożenie:

 

640 – Zuzanów

645 Przydawki

655 Sobienie Szlacheckie

700 Sobienie-Jeziory (szkoła), także kurs klas „0”  do Zambrzykowa

705 Sobienie Kiełczewskie, Zambrzyków Nowy

710 Karczunek

715 Zambrzyków Stary

720 Zambrzyków przy szkole

720 Kąty

735 Piwonin

740 Śniadków

750 odjazd spod szkoły w Sobieniach-Jeziorach do Zambrzykowa

900 tzw. długi kurs dla klas I-VIII

1330 tzw. długi kurs dla klas 0

 Msza św. inaugurująca nowy rok szkolny odbędzie się dnia 1 września 2021r. o godzinie 1800. Uczniowie pozostają pod wyłączną opieką rodziców.

 

Klasa Ia, Ib – godz. 800- nowa sala gimnastyczna (korzystamy z wejścia od strony budynku przedszkola);

 

Klasa IIa, IIb – godz. 800 – stara sala gimnastyczna (korzystamy z wejścia od strony starej sali gimnastycznej);

 

Klasa IIIa, IIIb – godz. 900 – nowa sala gimnastyczna (korzystamy z wejścia od strony budynku przedszkola);

 

Klasa IVa, IVb – godz. 900 - stara sala gimnastyczna (korzystamy z wejścia od strony starej sali gimnastycznej);

 

Klasa Va – godz. 800 – sala nr 14 (korzystamy z wejścia głównego);

 

Klasa Vb – godz. 800 – sala nr 6 (korzystamy z wejścia głównego);

 

Klasa VI – godz. 800 – sala nr 16 (korzystamy z wejścia głównego);

 

Klasa VIIa – godz. 800 – sala nr 11 (korzystamy z wejścia głównego);

 

Klasa VIIb – godz. 800 – sala nr 10 (korzystamy z wejścia głównego);

 

Klasa VIIIa – godz. 800 – sala nr 17 (korzystamy z wejścia głównego);

 

Klasa VIIIb – godz. 800 – sala nr 15 (korzystamy z wejścia głównego).      

 

Wychowawcy klas V-VIII wychodzą po uczniów przed budynek szkoły. Prosimy o przestrzeganie godzin spotkań.

Zebranie z rodzicami uczniów klas I odbędzie się w poniedziałek dnia 30.08.2021r.  o godzinie 1800.

Zajęcia w oddziałach przedszkolnych dnia 1 września 2021r. (środa) odbywają się według planu.X-lecie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Read More

Title 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Read More

Title 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Read More

Title 4

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Read More