foto1
Tire Service text caption 1
foto1
Tire Service text caption 2
foto1
Tire Service text caption 3
foto1
Tire Service text caption 4
foto1
Tire Service text caption 5


Witamy !!!

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Sobieniach–Jeziorach promuje bezpieczne zachowania na przejazdach kolejowo-drogowych. Uczniowie klas 2A i 2B w listopadzie 2020r. brali udział w zajęciach edukacyjnych w ramach kampanii społecznej „Bezpieczny przejazd – Szlaban na ryzyko!” powadzonej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. W maju 2021r. uczestniczyli w ogólnopolskim projekcie „Kampania Kolejowe ABC” realizowanym przez Urząd

Transportu Kolejowego w Warszawie, propagującym zasady bezpieczeństwa oraz wartości i wzorce zachowań podczas korzystania z transportu kolejowego. Podczas zajęć online prowadzonych przez edukatora poszerzyli swoją wiedzę na temat bezpiecznego korzystania z kolei i odpowiedniego zachowania przed przejazdami kolejowymi. Poprzez interaktywne gry i zabawy dowiedzieli się, jak bezpiecznie zachowywać się na dworcu, na peronie czy w pociągu. Aktywnie uczestniczyli w zajęciach poprzez rozwiązywanie zadań, odpowiadanie na pytania prowadzącej czy odgadywanie zagadek kolejowych.                      Działania te wpisują się w cele Europejskiego Roku Kolei – inicjatywę Komisji Europejskiej dotyczącą budowania świadomości społeczeństw Unii Europejskiej na temat korzyści płynących z kolei jako bezpiecznego środka transportu.                                                                                                                                    

 X-lecie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Read More

Title 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Read More

Title 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Read More

Title 4

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Read More