foto1
Tire Service text caption 1
foto1
Tire Service text caption 2
foto1
Tire Service text caption 3
foto1
Tire Service text caption 4
foto1
Tire Service text caption 5


Witamy !!!

Uroczyste obchody ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI w naszej szkole


W dniu 11 listopada 2017 roku w  naszej szkole odbyła się uroczystość z okazji Święta Niepodległości, która rozpoczęła się przemarszem na mszę świętą do  miejscowego  kościoła.

Kolejnym punktem uroczystości byłspektakl (przygotowane przez uczniów klas VIIaIVIIb pod kierunkiem p. M. Rygielskiej), zatytułowany „Pisk Białego Orła”, przedstawiającyhistorię wiejskiej rodziny, mocno naznaczonej patriotyzmem, która w czasie I Wojny Światowej przeżywa wojenną traumę - wymarsz ojca i jednego z synów na front. Ludzie ci ukrywają w swoim domu poetę, który odwołując się często

do literatury i poezji okresu zaborów, podtrzymuje i umacnia głęboki patriotyzm domowników. Symbolem wolnej Polski staje się biały orzeł, którego głos - pisk, słyszalny w duszy Polaków, nie pozwala tracić nadziei na wolność.

Solistki wraz chórem oraz zespól taneczny (oba zespoły prowadzone  są przez p. E. Kasprzak ) wzbogaciły opowieść pięknymi piosenkamiwkomponowanymi w treść losów patriotycznej chłopskiej rodziny oraz układami tanecznymi.

Wszystko zaprezentowane zostało na tle pięknej scenografii (ubogiej wiejskiej chaty), która została wykonana przez nauczycieli i rodziców – p. M. Żelazo i J. Strachotę. 

Wieczór ten dla wielu był lekcją patriotyzmu i historii. Uczestnicząc corocznie  w obchodach Święta Niepodległości dajemy wyraz pamięci o tych wszystkich, dzięki którym żyjemy dzisiaj w wolnej Polsce.

 X-lecie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Read More

Title 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Read More

Title 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Read More

Title 4

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Read More