foto1
Tire Service text caption 1
foto1
Tire Service text caption 2
foto1
Tire Service text caption 3
foto1
Tire Service text caption 4
foto1
Tire Service text caption 5


PODSUMOWANIE I SEMESTRU ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W SOBIENIACH-JEZIORACH

Za nami I semestr roku szkolnego 2020/2021. Był to okres szczególnie trudny, ponieważ wiązał się z nauczaniem stacjonarnym i zdalnym. Poniżej prezentujemy frekwencję klas, średnią ocen, oceny z zachowania oraz uczniów z najlepszymi wynikami w nauce. Przedstawiamy również stan czytelnictwa, zrealizowane konkursy i ich laureatów, akcje, projekty i programy, w których szkoła brała udział oraz informację o programie wychowawczo-profilaktycznym, uroczystościach klasowych i szkolnych.

Frekwencja klas

Ia

Ib

IIa

IIb

IIIa

IIIb

IVa

IVb

V

VIa

VIb

VIIa

VIIb

VIII

91%

90%

87%

91%

93,5%

93%

93%

94%

90%

95%

97%

89,5%

89%

91%

                             

 

Gratulujemy klasie VIb, która ma najwyższą frekwencję w szkole. Doceniamy uczniów ze 100% frekwencją. Wynik ten świadczy nie tylko o zdrowiu, ale również o wysokiej samodyscyplinie.

Uczniowie ze 100% frekwencją to:

Julia Bukat Ia

Beata Chodkiewicz Ia

Roksana Kowalczyk Ia

Adam Sosnowski Ia

Iga ElmerychIb

Dominika Koc Ib

Mikołaj KreczuniakIb

Antonina Pielak Ib

Franciszek RadzijewskiIb

Zuzanna Parada IIb

Marta Borkowska IIIa

Wojciech Jaworski IIIa

Barbara Osiecka IVa

Jakub Rozum IVb

Blandyna SztyberIVb

Natalia Kasprzak V

Wiktor Wójtowicz V

Marek Jaworski VIa

Julia Wróbel VIa

Brunon Biesiada VIb

Anna Bukat VIb

Julia Wiącek VIb

Karolina SzumidłoVIb

Alan HasanVIIb

Jakub KęderVIIb

 

 

Średnia ocen klas

IVa

IVb

V

VIa

Vib

VIIa

VIIb

VIII

4,15

4,58

4,07

4,07

4,29

3,95

3,8

3,94

 

 

Oceny za zachowanie uczniów klas IV-VIII

wzorowe

bardzo dobre

dobre

poprawne

nieodpowiednie

naganne

7

76

75

2

0

0

 

 

Uczniowie osiągający wysokie wyniki w nauce

Klasa Ia

Klasa Ib

Hanna Kamać

Magdalena Mordecka

Zofia Gontarz

Jan Sabała

Antoni Zaręba

Dominika Domarecka

Piotr Kasprzak

Filip Pyra

Dominik Rytka

Konrad Szostak

Ignacy Żelazo

Wojciech Żmudzin

 

 

 

Klasa IIa

Klasa Iib

Jan Piętka

Patrycja Świńczak

Michał Jaworski

Zofia Zychowicz

Karolina Woźniak

Barbara Grzegrzółka

Krystian Maliszewski

Mikołaj Bieńko

Anna Lempkowska

Patryk Krawczyk

Zofia Żelazo

Lena Ciszkowska

Kacper Jarosławski

 

Klasa IIIa

Klasa IIIb

Marta Borkowska

Filip Szlasa

Urszula Fabijaniak

Magdalena Baran

Marta Kasprzak

Zuzanna Kwiatkowska

Dawid Borkowski

Amelia Jeziorek

Julia Kasprzak

Andrzej Powązka

Antoni Sosnowski

Aleksandra Szumidło

Łucja Jacak

Julia Kurdel

Magdalena Gralewska

 

Klasa IVa

Klasa IVb

Klasa V

Barbara Osiecka 4,91

Jagoda Gładysz 5,0

Lena Retmaniak 4,91

Mateusz Rytka 4,82

Gabriel Szewczuk 4,82

Wiktor Wójtowicz 4,83

 

Klasa VIa

Klasa VIb

Weronika Pielak 5,0

Emilia Pełka 5,04

Zofia Żelazo 5,04

Brunon Biesiada 4,96

Karolina Szumidło 4,77

 

Klasa VIIa

Klasa VIIb

Klasa VIII

Marta Wasążnik 5,14

Kornelia Staniszewska 5,0

Jakub Kęder 5,07

Alan Hasan4,75

Magdalena Trzaskowska 4,93

Anna Retmaniak 4,79

 

 

Stan czytelnictwa w I semestrze

Lp.

Klasa

Średnia wypożyczeń

na ucznia danej klasy (z podręcznikami)

Średnia wypożyczeń

na czytelnika danej klasy (bez podręczników)

1.

Ia

4

-

2.

Ib

4

-

3.

IIa

12,5

5,5

4.

Iib

13,6

6,6

5.

IIIa

5,6

2,6

6.

IIIb

7,5

4,5

7.

Iva

13

3

8.

IVb

14,2

4,2

9.

V

12,6

1,6

10.

VIa

12,7

1,7

11.

Vib

12,2

1,2

12.

VIIa

14,4

2,4

13.

VIIb

14,7

2,7

14.

VIII

14,8

2,8

 

Najwięcej książek wypożyczyli następujący uczniowie:

1.       Agata ChodkiewiczklIIa – 25 książek

2.       Zofia Zychowicz kl. IIa – 18 książek

3.       Paulina Garwyś kl. Iib – 14 książek

4.       Krystian Maliszewski kl. Iib – 13 książek

5.       Łucja Jacak kl. IIIb – 11 książek

Aleksandra Szumidło kl. IIIb – 11 książek

 

 

 

 

Opieka świetlicowa

Opieką świetlicową zostało objętych 157 uczniów z klas I-VIII tj. 8 grup świetlicowych. Zajęcia odbywały się od godziny 7:00 do 7:45 i od godziny 11:50 do 16:00. W okresie nauczania zdalnego do świetlicy mogły uczęszczać dzieci, którym rodzice nie byli w stanie zapewnić opieki.

 

 

Konkursy zrealizowane w I semestrze

 

Nazwa konkursu

Imię i nazwisko nauczyciela lub organizatora

Laureaci

Konkurs wiedzy on-line „Ewangelia wg. Św. Mateusza”

Małgorzata Jobko

Klasy VI-VIII:

1.Alan HasanVIIb

2. Emilia Pełka Vib

3. Jakub KędekVIIb

Klasa V:

1. Weronika Piesiewicz

2. Wiktor Wójtowicz

3. Jan Lenarcik

Konkurs plastyczny dla klas IV-VIII pt. „Drzewo w krajobrazie” w ramach projektu „Dzień Krajobrazu”

Wiesława Łuczak

Dominik Michalczyk Iva

Brunon Biesiada Vib

Julia Wiącek Vib

Karolina SzumidłoVib

Zuzanna Kasprzak Vib

Emilia Pełka Vib

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia – konkurs wiedzy

Bernadeta Wiechowska

Magdalena Głuchowska

Klasy II:

Jan Piętka IIa

Krystian Maliszewski Iib

Julia RussekIib

 

 

Udział uczniów w konkursach zewnętrznych

Nazwa konkursu

Imię i nazwisko nauczyciela lub organizatora

Laureaci

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Św. Maksymilianie – konkurs wiedzy

Małgorzata Jobko – koordynator szkolny

1.Emilia Pełka VIIb

2.Kornelia Staniszewska VIIa

3.Zofia Żelazo Vib

 

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Św. Maksymilianie – konkurs plastyczny dla klas 0-V

Małgorzata Jobko  - koordynator szkolny

Weronika Piesiewicz V

Ogólnopolski Konkurs Grafiki Komputerowej pt. „Karol Wojtyła – droga z Wadowic do Watykanu”

Małgorzata Jobko – koordynator szkolny

Jakub Kwiatkowski VIIb

„Moja ulubiona książka” – konkurs plastyczny

Anna Piekarniak – koordynator szkolny

Marta BorkowskaIIIa

Zuzanna KwiatkowskaIIIa

Mateusz FabijaniakIIIa

Urszula FabijaniakIIIa

Ogólnopolski konkurs plastyczny pt. „Żywioły – Ziemia, Ogień, Powietrze, Woda”

Bernadeta Wiechowska

Magdalena Głuchowska– koordynatorzyszkolni

Uczniowie klas IIa i Iib

Międzynarodowy Konkurs pt. „Zabawy z kodowaniem” w ramach Europejskiego Tygodnia Kodowania

Bernadeta Wiechowska

Magdalena Głuchowska– koordynatorzy szkolni

Uczniowie klas IIa i Iib

Konkurs o nagrodę Grand Prix „Szkolne przygody Gangu Fajniaków”

Bernadeta Wiechowska

Magdalena Głuchowska– koordynatorzy szkolni

Uczniowie klas IIa i Iib

 

Szkoła realizowała następujące projekty, programy, akcje:

- Program SKS Mazowsze  - program sportowy nadzorowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Odbiorcami programu są uczniowie klas IV-VIII;

- Akcja edukacyjna „Bądź Superbohaterem” zorganizowana przez Komedę Stołeczną Policji;

- „Czytam z klasą. Lekturki spod chmurki” – Międzynarodowy Projekt Edukacyjny Wspierający Rozwój Czytelnictwa Wśród Uczniów Klas I-III. Odbiorcami projektu są uczniowie klasy Ib;

- program „Adopcja na odległość” – pomoc dla dzieci z Afryki Zachodniej i Środkowej prze współpracy z UNICEF Polska;

- ,,Od begonii do baobau”-projekt edukacji przyrodniczo-charytatywnej ,,Projektanci edukacji” przy współpracy z wydawnictwem Nowa Era;

- projekt ,,Ekologia. Jak chronić środowisko?- Uniwersytet dla dzieci- odbiorcami są uczniowie klasy IIIa;

- Europejski Tydzień Kodowania ,,CodeWeek 2020” – międzynarodowy projekt. Odbiorcami są uczniowie klas II;

- „Szkolne Przygody Gangu Fajniaków” – program edukacyjny poświęcony tematyce ekologiczno-czytelniczej;

- Kampania społeczna „Bezpieczny przejazd – szlaban na ryzyko”. Obiorcami są uczniowie klas II;

- Program „Akademia Bezpiecznego Puchatka” skierowany do uczniów klas I;

- „Kubusiowi Przyjaciele Natury” – program edukacyjny o tematyce ekologicznej;

- Program ,,Owoce i warzywa w szkole”, ,,Mleko w szkole” – programy pilotowane przez Agencję Rynku Rolnego, odbiorcami są uczniowie klas I-V;

- Program „Szkolne koło wolontariatu”;

- Projekt „Dar na 100” – projekt na 100. Urodziny Jana Pawła II, patrona szkoły przy współpracy ze Stowarzyszeniem Lednica 2000, Centrum Myśli Jana Pawła II, Fundacją Dzieło Nowego Tysiąclecia, Instytutem Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II, Stowarzyszeniem „Środowisko Ks. Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II”, Instytutem Tertio Millennio;

- Rządowy program „Posiłek w domu i w szkole”;

- Program SKO przy współpracy z bankiem PKO SA;

- „X Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia” – akcja edukacyjna;

- Akcja „Międzynarodowy Dzień Krajobrazu” przy współpracy z Radą Europy i Generalną Dyrekcją Ochrony Środowiska;

- Projekt „Ogólnopolska Sieć Edukacyjna” przy współpracy z Orange Polska;

- Akcja ,,Zbieramy nakrętki” na rzecz hospicjum Małego Księcia w Lublinie;

- Akcja pomocowa dla zwierząt ze schroniska w Celestynowie;

- Akcja „Narodowe czytanie” zorganizowana przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę;

- Akcja „BohaterOn – włącz historię” organizowana przez Fundację Rosa i Fundację Sensoria;

- Akcja MEN „Szkoła pamięta” organizowana przez MEN;

- Akcja MEN „Szkoła do hymnu” przy współpracy z MEN oraz Radą Dzieci i Młodzieży;

- Rządowy program „Wyprawka szkolna” – wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych;

- Program Gminnego Ośrodka Pomoc Społecznej „Stypendium szkolne” – świadczenie dla uczniów;

- Program Regionalny „Mazowsze 2020 – Rezerwa” finansowany ze środków Funduszu Pracy realizowany przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Otwocku;

- Program „Dzieci uczą rodziców”;

- Program Ministerstwa Zdrowia i MEN- „Środki ochrony dla szkół i placówek

oświatowych”;

- „Zdalna szkoła +”-program MEN i Ministerstwa Cyfryzacji;

- „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”;

- Projekt grantowy „Zdalna Szkoła” przy współpracy z OSE;

- „Loguj się z głową” – program profilaktyki uniwersalnej  z inspiracji i współpracy MEiN i MZ;

- Program „Reaguj i wspieraj. Koalicja na rzecz tworzenia bezpiecznego środowiska nauczania na odległość”- program dla nauczycieli;

- „Bezpieczeństwo w sieci” cykl warsztatów przy współpracy z Centrum Rozwoju Edukacji Komputerowej;

- Program Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030 – dystrybucja gier planszowych „Piramida zdrowia”;

- „Program stypendialny Sobienie Królewskie”- dwudziestu siedmiu uczniów otrzymałojednorazowe stypendia w wysokości ok. 1200 zł. Były to stypendia naukowe, sportowe lub z przeznaczeniem na rozwój osobisty. Dzięki temu wsparciu nasi uczniowie mogli zakupić sprzęt komputerowy, nowości wydawnicze lub artykuły sportowe.

 

 

Zrealizowane uroczystości klasowe i szkolne:

- Dzień Chłopaka;

- Filmowe spotkanie z Janem Panem II;

- Mikołajki on-line;

- Wigilijne spotkania klasowe on-line;

- Kolędowanie on-line;

- Spacer Orszakowy;

- Dzień Babci i Dziadka on-line;

Wiele zaplanowanych uroczystości i akcji musieliśmy odwołać lub przełożyć w związku z pandemią. Część z nich zyskało inną formę w nowej odsłonie. Cała społeczność szkolna pozyskała nowe umiejętności cyfrowe na miarę bieżących potrzeb.

Nauczanie zdalne

Od dnia 26 października 2020r. klasy IV-VIII rozpoczęły naukę zdalną, a następnie od 9 listopada 2020r. klasy I-III. Prowadzono nauczanie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w wymiarze tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami. Nauczyciele uczący w oddziałach realizowali nauczanie zdalne poprzez lekcje on-line z wykorzystaniem aplikacji Zoom oraz zamieszczanie poleceń, linków w e-dzienniku w zakładce zadania domowe.Zajęcia odbywały się zgodnie z planem lekcji. Szkoła zmodyfikowała zasady pracy zdalnej ze szczególnym zwróceniem uwagi na bezpieczeństwo i higienę pracy ucznia z wykorzystaniem monitora komputera i bez jego użycia,zachowanie równomiernego obciążenia ucznia zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia oraz zróżnicowanie zajęć w każdym dniu. Nauczyciele zapewnili realizację procesu nauczania w sposób dostosowany do możliwości uczniów, wykazali się kreatywnością w wykorzystaniu nowych narzędzi, innych niż dotychczas metod dydaktycznych i komunikacji. Uczniowie nabyli nowe umiejętności i kompetencje wypracowane podczas nauki zdalnej. Realizacja podstawy programowej przebiegła zgodnie z planami pracy dydaktycznej z poszczególnych przedmiotów.

Pedagog, nauczyciele realizujący wspomaganie, lekcje dla cudzoziemców, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, terapię pedagogiczną, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia logopedyczne, koła zainteresowań, SKS itp. prowadzili nauczanie zdalne poprzez zajęcia on-line oraz wysyłanie informacji do uczniów i rodziców.

Uczniom z opiniami PPPP dostosowano metody i formy pracy odpowiednie do dysfunkcji. Pedagog szkolny w zakresie organizowania i prowadzenia różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli – służył pomocą i wsparciem. Monitorował potrzeby uczniów w zakresie nauki zdalnej. Wyniki przeprowadzonych przez pedagoga ankiet wśród uczniów i rodziców pozwoliły na wyeliminowanie indywidualnych problemów i sprostanie potrzebom.

Szkoła zapewniła wszystkim potrzebującym niezbędny sprzęt komputerowy wykorzystując zasoby własne oraz pozyskane w ramach programów: „Zdalna szkoła”, „Zdalna szkoła+” i „ Mazowiecki program przygotowanie szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego.”

Nie do przecenienia jest pomoc materialna w wysokości 32 550 zł  otrzymana od prezesa Sobienie Królewskie Golf & Country Club pana Piotra Szymańskiego, która pozwoliła na wsparcie 27 uczniów naszej szkoły stypendiami naukowymi, sportowymi i na rozwój osobisty w wysokości ok. 1200zł. W większości stypendyści przeznaczyli je na zakup i modernizację sprzętu komputerowego.

 

 

 

Program wychowawczo-profilaktyczny

Praca wychowawcza w naszej szkole opiera się na ,,Programie wychowawczo-profilaktycznym” opracowanym przez nauczycieli szkoły, zaakceptowanym przez Radę Pedagogiczną i zaopiniowanym przez Radę Rodziców. Program ten jest zgodny z kierunkami polityki oświatowej państwa, ze zdiagnozowanymi potrzebami uczniów oraz wnioskami zawartymi w Raporcie o Stanie Gminy Sobienie-Jeziory, opracowanym na podstawie diagnozy zagrożeń lokalnych.

 W roku szkolnym 2020/2021 program eksponował:

- zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych;

- wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych;

- rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tymbezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnychw realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego;

- bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci;

- działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych;

- wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych;

- uwzględnienie w procesach edukacyjnych wymagań egzaminacyjnych dotyczących egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego w  roku 2021;

- profilaktykę uzależnień w szkole;

- rozwój doradztwa zawodowego.

 X-lecie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Read More

Title 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Read More

Title 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Read More

Title 4

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Read More