foto1
Tire Service text caption 1
foto1
Tire Service text caption 2
foto1
Tire Service text caption 3
foto1
Tire Service text caption 4
foto1
Tire Service text caption 5


Doposażenie szkoły w sprzęt komputerowy

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sobieniach-Jeziorach otrzymała sprzęt komputerowy zakupiony w ramach projektów grantowych pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” oraz „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”. Gmina Sobienie-Jeziory przekazała szkole 20 laptopów wraz z  oprogramowaniem oraz tablet. Otrzymany sprzęt jest wykorzystywany przez uczniów i nauczycieli w systemie kształcenia zdalnego. Nasza szkoła jest również beneficjentem unijnego projektu realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, w ramach którego otrzymała najwyższej jakości sprzęt elektroniczny, który nie tylko ułatwił naukę zdalną,

ale także wspomoże zajęcia stacjonarne. W ramach „Mazowieckiego programu przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” otrzymaliśmy w grudniu 2020r. : 8 zestawów komputerowych, 13 laptopów, 12 tabletów, 13 drukarek laserowych, urządzenie wielofunkcyjne, mobilny router WiFi, kartę SIM wraz z 12 miesięcznym abonamentem, projektor multimedialny, monitor interaktywny, pakiet oprogramowań wspierających naukę zdalną do nauczania następujących przedmiotów: biologii, chemii, fizyki i matematyki. Wsparciem szkoleniowym zostali objęci nauczyciele i uczniowie klas VI, którzy będą doskonalić kompetencje cyfrowe, a także pogłębią wiedzę w zakresie bezpiecznego korzystania z nowych technologii na lekcjach. Szczególne podziękowania kierujemy do organu prowadzącego – Gminy Sobienie-Jeziory, za pilotowanie projektu i pomoc merytoryczną.X-lecie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Read More

Title 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Read More

Title 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Read More

Title 4

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Read More