foto1
Tire Service text caption 1
foto1
Tire Service text caption 2
foto1
Tire Service text caption 3
foto1
Tire Service text caption 4
foto1
Tire Service text caption 5


Harmonogram pracy przedszkola

Przerwa świąteczna w dniach 24-27 grudnia 2020r.

W dniach 28-31 grudnia 2020r.przedszkole będzie czynne.

Dzieci z grupy I i II będą objęte wychowaniem przedszkolnym w budynku przedszkola.

Dzieci z grupy III i IV będą objęte wychowaniem przedszkolnym w budynku szkoły.

Dzieci z klas 0 będą objęte wychowaniem przedszkolnymw budynku szkoły w Sobieniach-Jeziorach.

W związku z koniecznością zapewnienia posiłków prosimy o zgłoszenie do wychowawcy, do dnia 22 grudnia 2020r. (wtorek) dzieci, które będą korzystały z wychowania przedszkolnego.

 

Ferie zimowe

W dniach 4-17 stycznia 2021r. będą ferie zimowe dla uczniów szkoły podstawowej.

W wyżej wymienionych dniach oddziały przedszkolne i przedszkole będą pracowały.

Klasy 0 będą uczyły się w budynku szkoły podstawowej w Sobieniach-Jeziorach.

Ze względu na konieczność zapewnienia wyżywienia prosimy o zgłaszanie dzieci do wychowawcy do dnia 22 grudnia 2020r. (wtorek).