foto1
Tire Service text caption 1
foto1
Tire Service text caption 2
foto1
Tire Service text caption 3
foto1
Tire Service text caption 4
foto1
Tire Service text caption 5


W 100. ROCZNICĘ URODZIN ŚW. JANA PAWŁA II 

    PRAGNIEMY ZAPROSIĆ WSZYSTKIE DZIECI  

Z PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
 IM. JANA PAWŁA II  SOBIENIACH-JEZIORACH

DO UDZIAŁU W  KONKURSIE

 

„Świętemu Janowi Pawłowi II – 
maluję i swoje talenty pokazuję!”

 

Konkurs wpisuje się w szereg działań projektu Dar na 100

„Zbudujmy razem duchowy pomnik dla Jana Pawła II”

 

Regulamin konkursu plastycznego:

 

Cele konkursu:

  • kultywowanie pamięci o papieżu – św. Janie Pawle II,
  • rozbudzenie zainteresowania malarstwem i innymi technikami plastycznymi,
  • rozbudzenie wyobraźni i kreatywności dzieci,
  • promowanie młodych talentów.

 

Zasady konkursu:

·         Udział w konkursie plastycznym polega na wykonaniu przez uczestników pracy plastycznej pt. „Św. Jan Paweł II w oczach dzieci”.

·         Dopuszczalne są prace płaskie w formacie A4 i A3; blok techniczny.

·         Prace mogą być wykonane przy wykorzystaniu dowolnej techniki plastycznej (farby, kredki, wydzieranka, grafika, kolaż,  itp.)

·         Konkurs odbywać się będzie w trzech kategoriach wiekowych:

Ø  KLASY 1 - 3

Ø  KLASY 4 - 6

Ø  KLASY 7 – 8

Ø  Na odwrocie powinny znajdować się dane wykonawcy: imię i nazwisko oraz klasa

·         Przy ocenie prac będą brane pod uwagę następujące kryteria:

Ø  kreatywność,

Ø  estetyka wykonania,

Ø  oryginalność,

Ø  technika wykonania.

Prace wraz z kartami zgłoszeniowymi należy składać do 15 czerwca 2020r.

w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II  w Sobieniach – Jeziorach

do specjalnie przygotowanego pudełka znajdującego się na stoliku przy wejściu.

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 

Ø  Uczestników wszystkich konkursów będzie oceniać jury powołane przez organizatora konkursu.

Ø  Wyniki konkursu zostaną udostępnione na stronie internetowej naszej szkoły  do 22 czerwca.

Ø  O terminie i sposobie wręczenia nagród poinformujemy przez szkolną stronę internetową oraz wiadomość na e-dzienniku w ostatnim tygodniu bieżącego roku szkolnego.

                                                                         Organizator:

                                                                           Publiczna Szkoła Podstawowa

im. Jana Pawła II w Sobieniach-Jeziorach

 

 

Koordynator konkursu:

Agnieszka Rezwow tel. 600 969 572

 KARTA ZGŁOSZENIOWA 

 

Serdecznie zapraszamy dzieci do udziału w konkursie!

 X-lecie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Read More

Title 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Read More

Title 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Read More

Title 4

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Read More