Zasady bezpiecznego prowadzenia lekcji online z wykorzystaniem aplikacji ZOOM klasy I-III

1.Prowadzenie  przez nauczyciela lekcji online z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny przez aplikację ZOOM.

2.Zaproszenie z linkiem do konkretnej lekcji wysyła nauczyciel prowadzący zajęcia w danej klasie na adres email ucznia/rodzica.

3.Nauczyciel jest właścicielem i prowadzącym lekcję online.

4.Nie podajemy haseł i linków osobom trzecim.

5.Udział w lekcji biorą tylko osoby zaproszone.

6. Uczniowie podpisują się imieniem i nazwiskiem, aby nie być anonimowym.

7.Przystępując do zajęć uczniowie wyciszają ,wyłączają wszystkie urządzenia, które mogą zakłócać i rozpraszać przebieg lekcji online ( telefony, telewizor, grające zabawki, gry).

8.Opuszczenie pomieszczenia przez osoby nieuczestniczące w lekcji np.( rodzeństwo).

9.Zakaz nagrywania, fotografowania, robienia printscreenów i udostępniania innym.

10.Podczas lekcji online obowiązują takie same zasady jak w klasie:

- nie krzyczymy

-nie krytykujemy,

-nie wyśmiewamy,

- nie spożywamy posiłków,

-obowiązuje strój godny ucznia.

Jesteśmy dla siebie mili i uprzejmi.

11.Głos na zajęciach zabiera osoba wyznaczona przez nauczyciela lub osoba, która zgłosi się do odpowiedzi podnosząc rękę do góry i zostanie poproszona przez nauczyciela o odpowiedź

12. Podczas lekcji mówimy pojedynczo, nie wszyscy naraz .

13.Koncentrujemy się na zajęciach, słuchamy uważnie innych.

14. Informujemy nauczyciela o wszystkim, co zaniepokoi ucznia.

15. Nie przestrzeganie zasad skutkuje wyciszeniem lub wykluczeniem z zajęć.

16.W sytuacji podszywania się pod kogoś, odkrycie adresu IP ustalenie sprawcy jest bardzo proste i niesie za sobą poważne konsekwencje.

17. W przypadku dołączenia do zajęć osoby spoza klasy, nauczyciel natychmiast przerywa lekcję.

Wszelkie incydenty niepożądane  i niezgodne z zasadami będą zgłaszane dyrektorowi szkoły.

 

 

 

Opracowane przez Zespół w składzie:

Urszula Paziewska

Ewa Bąbik

Anna Piekarniak

Bożena Kacprzak

Agnieszka Widłak

Magdalena Głuchowska