Aneks do przedmiotowego systemu oceniania na czas nauczania zdalnego

W związku z nauczaniem zdalnym w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Sobieniach-Jeziorach wprowadza się następujące zmiany w przedmiotowym systemie oceniania.