foto1
Tire Service text caption 1
foto1
Tire Service text caption 2
foto1
Tire Service text caption 3
foto1
Tire Service text caption 4
foto1
Tire Service text caption 5


Projekt Akademia Bezpiecznego Puchatka

Uczniowie z klasy Ia i Ib przystąpili do realizacji ogólnopolskiego programu Akademia Bezpiecznego Puchatka. Celem projektu było zdobycie przez uczniów wiedzy z zakresu bezpieczeństwa. Dzieci pod kierunkiem nauczycielek pani Agnieszki Widłak i pani Magdaleny Głuchowskiej uczyły się, jak bezpiecznie zachowywać się na drodze, na wycieczce, w domu, w szkole oraz w Internecie. Po przeprowadzeniu czterech zajęć dzieci zweryfikowały swoją wiedzę w ramach specjalnych zajęć Akademii rozwiązując Ogólnopolski Test Bezpieczeństwa. Rodzice również zostali włączeni do projektu – podczas zebrania zapoznali się z prezentacją multimedialną „Bezpieczeństwo Twojego dziecka”. Poniżej przedstawiamy relację fotograficzną z przeprowadzonych zajęć.

<<<CERTYFIKAT UCZESTNICTWA W PROGRAMIE>>>