Rada Rodziców Zespołu Szkół

Publiczna Szkoła Podstawowa

w Sobieniach-Jeziorach

Nr konta Rady Rodziców

73 9197 0004 0008 7115 2000 0010

Bank Spółdzielczy w Sobieniach-Jeziorach