foto1
Tire Service text caption 1
foto1
Tire Service text caption 2
foto1
Tire Service text caption 3
foto1
Tire Service text caption 4
foto1
Tire Service text caption 5


X rocznica    przyjęcia imienia Jana Pawła II

 przez Publiczną Szkołę Podstawową w Sobieniach-Jeziorach.

 

  W dniu dzisiejszym, w 10. rocznicę przyjęcia imienia Jana Pawła II przez naszą szkołę miało miejsce odsłonięcie i poświęcenie pomnika naszego Patrona.

   Pomnik pod tytułem „ Scriptio” (z łacińskiego „piszący”, „tworzący”) ukazuje nam postać naszego Patrona wspartego na blacie biurka symbolizującego ogromny pisarski dorobek zapisany słowem i sercem,  stanowiący przekaz dla przyszłości. Długi, pozbawiony podparcia blat stołu zdaje się zapraszać drugiego człowieka do rozważania  słów Jana Pawła II.     

   

      Autorem i wykonawcą pomnika jest Czesław Dźwigaj – artysta rzeźbiarz, profesor Akademii Sztuk Pięknych w  Krakowie.  Autor licznych realizacji pomnikowych, najczęściej kojarzony  z pomnikami Jana Pawła II, których ponad 70 opuściło jego pracownię.

   Pomnik wykonano ze spiżu, czyli stopu miedzi z cyną, cynkiem i ołowiem . Jest to materiał odporny na korozję, ścieranie, wysoką temperaturę.        

   Święty Jan Paweł II był  niestrudzonym nauczycielem. Ogłosił 14 encyklik. Napisał kilkanaście adhortacji . Spod jego pióra wyszło ponad 40 listów apostolskich i tysiące listów pisanych z okazji uroczystości i większych wydarzeń. Swoje nauczanie kierował do konkretnych ludzi i różnych grup społecznych, m.in. do dzieci i młodzieży.

  Papież pozostawił nam wiele cennych wskazówek w drodze do dobrego, świętego życia. W jednej z Encyklik pisał:  „Jest zatem konieczne, aby wartości, które człowiek wybiera i do których dąży swoim życiem, były prawdziwe, ponieważ tylko dzięki prawdziwym wartościom może stawać się lepszym, rozwijając w pełni swoją naturę”.

 Niech trwalsza  od brązu będzie nasza pamięć o tym, co chciał nam przekazać swoim życiem i swoim nauczaniem Święty Jan Paweł II.