foto1
Dziesięciolecie nadania szkole imienia Jana Pawła II
foto1
Dziesięciolecie nadania imienia Jana Pawła II
foto1
Dziesięciolecie nadania imienia Jana Pawła II
foto1
Dziesięciolecie nadania imienia Jana Pawła II
foto1
Dziesięciolecie nadania imienia Jana Pawła II


Witamy !!!

KONKURS PLASTYCZNY

„Promieniowanie ojcostwa”

Cele konkursu:

- Poznanie wartości zawartych w twórczości literackiej Jana Pawła II;

-Wskazanie Jana Pawła II jako wzorca osobowego;

-Zachęcanie do naśladowania jego pasji w służbie człowiekowi;

Uczestnicy:

 

W konkursie mogą wziąć udział  5 i 6 - latki, uczniowie klas I –III; IV- VI oraz VII i II – III gimnazjum Diecezji Siedleckiej;

 

Warunki uczestnictwa:

 

1.Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej związanej z tematem; 

2. Praca musi być wykonana przez jednego autora (prace zbiorowe nie będą rozpatrywane);

3. Każda praca powinna być czytelnie opisana na odwrocie:

imię i nazwisko autora - wiek autora i klasa; imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna artystycznego;

nazwa i adres (telefon, e – mail) szkoły.

4.Prace konkursowe należy wykonać dowolną (płaską) techniką plastyczną – rysunek, grafika, malarstwo;  format prac konkursowych to wyłącznie A 3 (297 x 420 mm); blok techniczny

5. Ilość prac jednego autora  z jednej placówki jest  nieograniczona (nie należy ich oprawiać w „passe – partout”, zginać ani rolować).

6.Prace należy składać  do 16 marca 2018r. do p. Agnieszki Rezwow lub wychowawców.

 

Ocena prac:

Prace będą oceniane w następujących grupach -

dzieci 5-6 letnie; klasy I – III; klasy IV –VI; VII i II, III gimnazjum

 

Kryteria oceny:

-  zgodność z tematem i założeniami konkursu;

- pomysł plastyczny;

- kompozycja – przejrzyste i czytelne przesłanie;

- świadomość i celowość użycia środków wyrazu plastycznego;

- oryginalne ujęcie tematu;

- atrakcyjność techniki wykonania pracy,

 - estetyka pracy, spełnienie wymogów technicznych i formalnych.

Ogłoszenie wyników:

 

Wyniki konkursu (etap szkolny) ogłoszone zostaną do końca marca. Następnie prace przesłane zostaną do szkoły w Ulanie-Majoracie i tam wezmą udział w konkursie diecezjalnym.

Wernisaż połączony z wręczeniem nagród i wyróżnień laureatom etapu diecezjalnego odbędzie się w  kwietniu 2018 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Ulanie-Majoracie.

 

Serdecznie zapraszam wszystkich uczniów do udziału w konkursie.

 

 

A.    Rezwow