foto1
Dziesięciolecie nadania szkole imienia Jana Pawła II
foto1
Dziesięciolecie nadania imienia Jana Pawła II
foto1
Dziesięciolecie nadania imienia Jana Pawła II
foto1
Dziesięciolecie nadania imienia Jana Pawła II
foto1
Dziesięciolecie nadania imienia Jana Pawła II


Witamy !!!

Dnia 16 października 2017 roku w naszej szkole odbyła się zbiórka karmy dla kotów ze schroniska „koty z Promyka”. Przebiegła ona ze współpracą z Otwockim oddziałem Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Uczniowie wzięli czynny udział w akcji przynosząc zarówno karmę jak i liczne zabawki dla podopiecznych schroniska szukających domu. Zbiórkę przeprowadzili uczniowie naszej szkoły pod bacznym okiem opiekunów samorządu i wolontariatu szkolnego. Warto wspomnieć, że byłą to pierwsza inicjatywa naszych wolontariuszy i jesteśmy uradowani jej przebiegiem. Oby tak dalej.