foto1
Dziesięciolecie nadania szkole imienia Jana Pawła II
foto1
Dziesięciolecie nadania imienia Jana Pawła II
foto1
Dziesięciolecie nadania imienia Jana Pawła II
foto1
Dziesięciolecie nadania imienia Jana Pawła II
foto1
Dziesięciolecie nadania imienia Jana Pawła II


Witamy !!!

Samorząd Uczniowski

 

W roku szkolnym 2017/2018 Samorząd Uczniowski w Zespole Szkół Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II przystąpił do Ogólnopolskiej Akcji Samorządy Maja Głos 2017 organizowanej przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. W ramach tego przedsięwzięcia zostaną przeprowadzone wybory do SU, poprzedzone kampania wyborcza i debatą, która odbędzie się 29.09.2017r. W dniu wyborów poznamy nowe Władze Samorządu Uczniowskiego oddziałów gimnazjalnych. Akcja ta ma na celu szerzenie zasad demokracji, wdrażanie uczniów do samorządności uczniowskiej. Koordynatorami tego przedsięwzięcia są uczniowie klas III gimnazjum. Więcej informacji samorzad.ceo.org.pl.