foto1
Dziesięciolecie nadania szkole imienia Jana Pawła II
foto1
Dziesięciolecie nadania imienia Jana Pawła II
foto1
Dziesięciolecie nadania imienia Jana Pawła II
foto1
Dziesięciolecie nadania imienia Jana Pawła II
foto1
Dziesięciolecie nadania imienia Jana Pawła II


Witamy !!!

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

 

      02 09. 2019 r. o godz. 800 przed budynkiem szkoły zebrali się uczniowie, rodzice i nauczyciele, by w uroczystym pochodzie udać się na Mszę świętą inaugurującą nowy rok szkolny.

      Po uroczystości kościelnej wszyscy zgromadzili się w sali gimnastycznej. Pani Dyrektor przywitała społeczność szkolną i przypomniała, że tegoroczne rozpoczęcie roku szkolnego związane jest z  bardzo ważną 80. rocznicą   wybuchu II wojny światowej.

      Nasza szkoła, chcąc uczcić to wydarzenie, wzięła udział w akcji „Przerwany marsz” organizowanej przez Radę Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej. Celem akcji było symboliczne dokończenie przerwanego przez wybuch II wojny światowej marszu do szkoły ówczesnej młodzieży – tzw. „dzieci wojny”. Nasza szkoła zaprosiła p. Zofię Rytkę i Jej brata Witolda Kociszewskiego. W chwili wybuchu wojny pani Zofia miała 11 lat, a 7-letni  wówczas pan Witold miał rozpocząć naukę w klasie pierwszej. Nasi honorowi goście uczestniczyli w uroczystym odśpiewaniu hymnu narodowego, hymnu „Dzieci wojny” i hymnu Rodziny Szkół Jana Pawła II. Następnie pani Rytka w swoim krótkim wystąpieniu nawiązała do wydarzeń sprzed osiemdziesięciu  lat. Jej wspomnienia były bardzo wzruszające. Dla nas  to spotkanie było prawdziwą lekcją historii i patriotyzmu. Mamy nadzieję, że jeszcze będziemy mieli okazję spotykać się z pokoleniem „dzieci wojny”.

     Dzisiejsza uroczystość to początek naszych oddziaływań wychowawczo-patriotycznych. Planujemy „Wirtualne pamiętniki pokoleń”. Będziemy inspirować naszych uczniów do udokumentowania wspomnień polskich dzieci wojny.X-lecie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Read More

Title 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Read More

Title 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Read More

Title 4

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Read More