foto1
Dziesięciolecie nadania szkole imienia Jana Pawła II
foto1
Dziesięciolecie nadania imienia Jana Pawła II
foto1
Dziesięciolecie nadania imienia Jana Pawła II
foto1
Dziesięciolecie nadania imienia Jana Pawła II
foto1
Dziesięciolecie nadania imienia Jana Pawła II


Witamy !!!

X rocznica    przyjęcia imienia Jana Pawła II

 przez Publiczną Szkołę Podstawową w Sobieniach-Jeziorach.

 

  W dniu dzisiejszym, w 10. rocznicę przyjęcia imienia Jana Pawła II przez naszą szkołę miało miejsce odsłonięcie i poświęcenie pomnika naszego Patrona.

   Pomnik pod tytułem „ Scriptio” (z łacińskiego „piszący”, „tworzący”) ukazuje nam postać naszego Patrona wspartego na blacie biurka symbolizującego ogromny pisarski dorobek zapisany słowem i sercem,  stanowiący przekaz dla przyszłości. Długi, pozbawiony podparcia blat stołu zdaje się zapraszać drugiego człowieka do rozważania  słów Jana Pawła II.     

   

      Autorem i wykonawcą pomnika jest Czesław Dźwigaj – artysta rzeźbiarz, profesor Akademii Sztuk Pięknych w  Krakowie.  Autor licznych realizacji pomnikowych, najczęściej kojarzony  z pomnikami Jana Pawła II, których ponad 70 opuściło jego pracownię.

   Pomnik wykonano ze spiżu, czyli stopu miedzi z cyną, cynkiem i ołowiem . Jest to materiał odporny na korozję, ścieranie, wysoką temperaturę.        

   Święty Jan Paweł II był  niestrudzonym nauczycielem. Ogłosił 14 encyklik. Napisał kilkanaście adhortacji . Spod jego pióra wyszło ponad 40 listów apostolskich i tysiące listów pisanych z okazji uroczystości i większych wydarzeń. Swoje nauczanie kierował do konkretnych ludzi i różnych grup społecznych, m.in. do dzieci i młodzieży.

  Papież pozostawił nam wiele cennych wskazówek w drodze do dobrego, świętego życia. W jednej z Encyklik pisał:  „Jest zatem konieczne, aby wartości, które człowiek wybiera i do których dąży swoim życiem, były prawdziwe, ponieważ tylko dzięki prawdziwym wartościom może stawać się lepszym, rozwijając w pełni swoją naturę”.

 Niech trwalsza  od brązu będzie nasza pamięć o tym, co chciał nam przekazać swoim życiem i swoim nauczaniem Święty Jan Paweł II.