foto1
Dziesięciolecie nadania szkole imienia Jana Pawła II
foto1
Dziesięciolecie nadania imienia Jana Pawła II
foto1
Dziesięciolecie nadania imienia Jana Pawła II
foto1
Dziesięciolecie nadania imienia Jana Pawła II
foto1
Dziesięciolecie nadania imienia Jana Pawła II


Witamy !!!

Hymn Rodziny Szkół Im. Jana Pawła II.

 

My, Jana Pawła uczniowie,

Słowa Ojca w czyn chcemy przemieniać,

Pomagać ludziom i wciąż pamiętać.

 

Ref. Twoje myśli, które drogi wskazują,

Twoje słowa, które uczą mądrości,

Twoje czyny przepełnione miłością,

 By na zawsze czyste serce już mieć.

 

Trudno być dobrym człowiekiem,

Gdy świat pędzi i goni bez celu.

Dlatego razem przypomnieć warto.

 

Ref. Twoje myśli, które drogi wskazują,

Twoje słowa, które uczą mądrości,

Twoje czyny przepełnione miłością,

 By na zawsze czyste serce już mieć.