foto1
Tire Service text caption 1
foto1
Tire Service text caption 2
foto1
Tire Service text caption 3
foto1
Tire Service text caption 4
foto1
Tire Service text caption 5


Witamy !!!

„Fizyka wszędzie styka”

     Dnia 26 marca 2019 r. w naszej szkole odbył się spektakl edukacyjny pt. „ Fizyka wszędzie styka” prowadzony przez grupę „ Zaelektryzowani” z Lublina.

     Tematyka spektaklu obejmowała zagadnienia z nauk przyrodniczych, głównie z fizyki i chemii.

Przeprowadzone eksperymenty i doświadczenia dotyczyły głównie gazów występujących w powietrzu atmosferycznym, m.in. azotu, tlenu, wodoru. W czasie krótkiego wykładu prowadzący zapoznał na z właściwościami gazów, z ich zastosowaniem praktycznym. Następnie zaś przeprowadzał ( oczywiście z pomocą chętnych  uczniów) bardzo efektowne eksperymenty, które budziły wśród oglądających zachwyt ( wiry pierścieniowe, zabawa z ciekłym azotem, kondensacja), okrzyki grozy ( otrzymywanie wodoru z wody i doświadczenie z balonem napełnionym wodorem) a także radość i śmiech  (zabawa  z helem).

 Prowadzący podkreślał, że przy wykonywaniu   doświadczeń należy zawsze zachować ostrożność. Ważne też jest by być cierpliwym i systematycznym  w swojej pracy, i starać się poznać i zrozumieć prawa rządzące naszym światem.X-lecie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Read More

Title 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Read More

Title 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Read More

Title 4

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Read More