foto1
Dziesięciolecie nadania szkole imienia Jana Pawła II
foto1
Dziesięciolecie nadania imienia Jana Pawła II
foto1
Dziesięciolecie nadania imienia Jana Pawła II
foto1
Dziesięciolecie nadania imienia Jana Pawła II
foto1
Dziesięciolecie nadania imienia Jana Pawła II


Witamy !!!

„Fizyka wszędzie styka”

     Dnia 26 marca 2019 r. w naszej szkole odbył się spektakl edukacyjny pt. „ Fizyka wszędzie styka” prowadzony przez grupę „ Zaelektryzowani” z Lublina.

     Tematyka spektaklu obejmowała zagadnienia z nauk przyrodniczych, głównie z fizyki i chemii.

Przeprowadzone eksperymenty i doświadczenia dotyczyły głównie gazów występujących w powietrzu atmosferycznym, m.in. azotu, tlenu, wodoru. W czasie krótkiego wykładu prowadzący zapoznał na z właściwościami gazów, z ich zastosowaniem praktycznym. Następnie zaś przeprowadzał ( oczywiście z pomocą chętnych  uczniów) bardzo efektowne eksperymenty, które budziły wśród oglądających zachwyt ( wiry pierścieniowe, zabawa z ciekłym azotem, kondensacja), okrzyki grozy ( otrzymywanie wodoru z wody i doświadczenie z balonem napełnionym wodorem) a także radość i śmiech  (zabawa  z helem).

 Prowadzący podkreślał, że przy wykonywaniu   doświadczeń należy zawsze zachować ostrożność. Ważne też jest by być cierpliwym i systematycznym  w swojej pracy, i starać się poznać i zrozumieć prawa rządzące naszym światem.X-lecie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Read More

Title 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Read More

Title 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Read More

Title 4

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Read More