foto1
Dziesięciolecie nadania szkole imienia Jana Pawła II
foto1
Dziesięciolecie nadania imienia Jana Pawła II
foto1
Dziesięciolecie nadania imienia Jana Pawła II
foto1
Dziesięciolecie nadania imienia Jana Pawła II
foto1
Dziesięciolecie nadania imienia Jana Pawła II


Witamy !!!

     „ RAZEM MOŻEMY LEPIEJ”

     Dnia 21 listopada 2018 r. w naszej szkole w ramach Powiatowej Kampanii o Przeciwdziałaniu Przemocy „ RAZEM MOŻEMY LEPIEJ” odbyły się warsztaty profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania przemocy.

     W zajęciach uczestniczyli uczniowie z klasy VI i VII. W ramach ćwiczeń uczniowie wspólnie ustalali, jakie działania można nazwać przemocą. Po czym można poznać, że ktoś jest ofiarą i doświadcza przemocy w swoim środowisku. Uczniowie wymieniali się uwagami na temat reakcji świadków przemocy i tego, dlaczego czasami jesteśmy jednak tylko biernymi, obojętnymi obserwatorami. Młodzież wspólnie ustalała,  jak można wspomóc ofiary przemocy, i do jakich instytucji i organizacji można zwrócić się o pomoc.   

                                                                                  

W podsumowaniu zajęć padło stwierdzenie, że przemoc często rodzi przemoc, więc nasza właściwa postawa może pozytywnie wpłynąć na osoby z naszego otoczenia.X-lecie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Read More

Title 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Read More

Title 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Read More

Title 4

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Read More