foto1
Tire Service text caption 1
foto1
Tire Service text caption 2
foto1
Tire Service text caption 3
foto1
Tire Service text caption 4
foto1
Tire Service text caption 5


Witamy !!!

     „ RAZEM MOŻEMY LEPIEJ”

     Dnia 21 listopada 2018 r. w naszej szkole w ramach Powiatowej Kampanii o Przeciwdziałaniu Przemocy „ RAZEM MOŻEMY LEPIEJ” odbyły się warsztaty profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania przemocy.

     W zajęciach uczestniczyli uczniowie z klasy VI i VII. W ramach ćwiczeń uczniowie wspólnie ustalali, jakie działania można nazwać przemocą. Po czym można poznać, że ktoś jest ofiarą i doświadcza przemocy w swoim środowisku. Uczniowie wymieniali się uwagami na temat reakcji świadków przemocy i tego, dlaczego czasami jesteśmy jednak tylko biernymi, obojętnymi obserwatorami. Młodzież wspólnie ustalała,  jak można wspomóc ofiary przemocy, i do jakich instytucji i organizacji można zwrócić się o pomoc.   

                                                                                  

W podsumowaniu zajęć padło stwierdzenie, że przemoc często rodzi przemoc, więc nasza właściwa postawa może pozytywnie wpłynąć na osoby z naszego otoczenia.X-lecie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Read More

Title 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Read More

Title 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Read More

Title 4

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Read More