foto1
Dziesięciolecie nadania szkole imienia Jana Pawła II
foto1
Dziesięciolecie nadania imienia Jana Pawła II
foto1
Dziesięciolecie nadania imienia Jana Pawła II
foto1
Dziesięciolecie nadania imienia Jana Pawła II
foto1
Dziesięciolecie nadania imienia Jana Pawła II


Witamy !!!

Przyrodniczy konkurs edukacyjny

Konkurs plastyczny Mazowieckiego Parku Krajobrazowego

„ Mazowieckie lasy pamiętają o wolności”

 

     Już po raz kolejny Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych zaprasza uczniów naszej szkoły do konkursu związanego z tematyką walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych Mazowieckiego Parku Krajobrazowego.

     Celem konkursu jest rozbudzenie świadomości ekologicznej, inspirowanie dzieci i młodzieży do poznawania najbliższej okolicy, zachęcanie uczniów do terenowych obserwacji oraz przybliżenie uczestnikom tematyki przyrodniczej za pomocą form artystycznych.

Tegoroczny konkurs obejmuje 3 kategorie wiekowe:

  • „Tajemnice lasu” - konkurencja plastyczna dla  uczniów z klas I-III szkół podstawowych.
  • „Pomniki przyrody – świadkowie historii”– konkurencja skierowana do uczniów klas IV-VI szkół podstawowych.
  • „Sosnowe lasy miejscami pamięci” - konkurs dla uczniów klas VII-VIII i oddziałów gimnazjalnych.

Prace konkursowe należy złożyć do dnia 15 października 2018 r. ( sala nr 3)

Informacje szczegółowe na stronie Organizatora www.parkiotwock.pl. lub u szkolnego opiekuna.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

 

 

ORGANIZATOR:  MAZOWIECKI PARK KRAJOBRAZOWY

SZKOLNY OPIEKUN:  WIESŁAWA ŁUCZAK