foto1
Dziesięciolecie nadania szkole imienia Jana Pawła II
foto1
Dziesięciolecie nadania imienia Jana Pawła II
foto1
Dziesięciolecie nadania imienia Jana Pawła II
foto1
Dziesięciolecie nadania imienia Jana Pawła II
foto1
Dziesięciolecie nadania imienia Jana Pawła II


Witamy !!!

 

 

REGULAMIN KURSU PLASTYCZNEGO

DLA UCZNIÓW  KLAS  PIERWSZYCH

„KSIĄŻKA, KTÓRĄ WARTO PRZECZYTAĆ” 

 

ü  Konkurs zorganizowany przez nauczyciela bibliotekarza adresowany jest  do uczniów klas pierwszych naszej szkoły. 

ü  Celem konkursu jest rozbudzanie zainteresowania czytelnictwem, księgozbiorem biblioteki szkolnej  oraz rozwijanie wyobraźni plastycznej dzieci. 

ü  Konkurs polega na wykonaniu ilustracji bohaterów najciekawszej książki  wypożyczonej z naszej  biblioteki szkolnej. 

ü  Praca konkursowa może być wykonana przy współpracy osób dorosłych,  dowolną techniką plastyczną oprócz wyklejanki  plasteliną,  na kartce z bloku technicznego w  formacieA-3. 

ü   Na odwrocie pracy należy koniecznie zapisać: imię i nazwisko ucznia, klasę,  imię i nazwisko autora książki  oraz tytuł książki. 

ü  Bardzo mile widziane prace wykonane różnymi technikami, nie tylko narysowane kredkami. 

ü  Prace należy złożyć w  bibliotece szkolnej do dnia 30 maja 2018 roku. 

ü  Autorzy najbardziej pomysłowych i estetycznie wykonanych prac będą nagrodzeni książkami, pozostali uczestnicy otrzymają dyplomy. 

ü   Prace  konkursowe zostaną pokazane na wystawie na korytarzu szkolnym. 

ü   Wręczenie nagród nastąpi na apelu podsumowującym bieżący rok szkolny.                                                                                        

 

                                                                         

 

                                                                          Zapraszam do wzięcia udziału w konkursie

 

                                                                                                   

 

                                                                                                                Organizator

 

                                                                                                           Janina Pawłowska