foto1
Dziesięciolecie nadania szkole imienia Jana Pawła II
foto1
Dziesięciolecie nadania imienia Jana Pawła II
foto1
Dziesięciolecie nadania imienia Jana Pawła II
foto1
Dziesięciolecie nadania imienia Jana Pawła II
foto1
Dziesięciolecie nadania imienia Jana Pawła II


Witamy !!!

Dnia 16.04.2018 r. odwiedziliśmy naszą szkolną bibliotekę. Poznaliśmy zawód bibliotekarki. Pani dużo nam opowiadała o mieszkaniu dla książek, które nazywamy biblioteką. Oglądaliśmy wiele książek. Z tej biblioteki korzystają uczniowie Zespołu Szkół w Sobieniach-Jeziorach. Jeszcze trochę i my także będziemy małymi absolwentami tej szkoły i również będziemy mogli wypożyczać stąd publikacje. Na koniec Pani bibliotekarka przeczytała nam książkę pt. ,,Marzenie małego misia” o misiu, którego marzeniem było dać gwiazdę z nieba swojej mamie z okazji jej urodzin. My także mamy swoje malutkie marzenia…