foto1
Dziesięciolecie nadania szkole imienia Jana Pawła II
foto1
Dziesięciolecie nadania imienia Jana Pawła II
foto1
Dziesięciolecie nadania imienia Jana Pawła II
foto1
Dziesięciolecie nadania imienia Jana Pawła II
foto1
Dziesięciolecie nadania imienia Jana Pawła II


Witamy !!!

 

 PLAN  DZIAŁAŃ W RAMACH OBCHODÓW

 

100 ROCZNICY ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

 

 

 

LP.

DZIAŁANIE

PLANOWANY TERMIN REALIZACJI

1

1. Czytanie legend, wierszy o tematyce związanej z naszą Ojczyzną.

2. „Godło Polski” - konkurs plastyczny (technika dowolna)

3. Konkurs recytatorski „Dla Niepodległej”

rok 2018

2

Konkurs historyczny „Droga do niepodległości”

kwiecień 2018 r.

3

Noc filmowa

marzec 2018 r.

4

Konkurs fotograficzny

„Miejsca pamięci w Gminie Sobienie -  Jeziory”

wrzesień- październik 2018 r.

5

Konkurs piosenki patriotycznej

maj 2018 r.

6

Rocznica Uchwaleni Konstytucji 3 Maja - apel

maj

7

100 Rocznica Odzyskania Niepodległości

listopad 2018 r.

8

Wieczór poezji patriotycznej

maj/czerwiec 2018 r.

9

Konkurs poezji patriotycznej

październik 2018 r.

10

Śladami „Kamieni na szaniec” - wycieczka

jesień 2018 r.

11

Wycieczka do Sejmu R.P.

W/g harmonogramu

12

„100 – lecie  Odzyskania Niepodległości w naszej Małej Ojczyźnie” - przewodnik polsko-rosyjsko-angielski.

wrzesień/październik

2018 r.

13

Konkurs plastyczny „ORZEŁ BIAŁY – NASZA DUMA”

 

marzec 2018 r.

14

„Poznajemy legendy polskie”.

 Konkurs czytelniczo -plastyczny dla klas I-III.

Rajd pieszy „Dla Niepodległej”

 

wrzesień/październik 2018 r.

 

maj 2018 r.

15

Bieg Niepodległości

maj 2018 r.

16

„Wykorzystanie informacji z tekstów źródłowych do obliczeń i objaśniania zjawisk przyrodniczych” - konkurs

maj 2018 r.