foto1
Dziesięciolecie nadania szkole imienia Jana Pawła II
foto1
Dziesięciolecie nadania imienia Jana Pawła II
foto1
Dziesięciolecie nadania imienia Jana Pawła II
foto1
Dziesięciolecie nadania imienia Jana Pawła II
foto1
Dziesięciolecie nadania imienia Jana Pawła II


Witamy !!!

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO

„Droga do niepodległości”

 

Cele konkursu:

                     uczczenie 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości,

                     kształtowanie postaw patriotycznych i szacunku dla ojczystej historii,

                     kształtowanie i rozwijanie zainteresowań historycznych dzieci i młodzieży,

                     pogłębienie wiedzy historycznej,

                     doskonalenie umiejętności samodzielnego poszukiwania, gromadzenia i selekcjonowania informacji z różnych źródeł doskonalenie umiejętności zdobywania informacji oraz ich wykorzystania,

                     budzenie i utrwalanie dumy z dziedzictwa narodowego.

 

Adresaci konkursu:

                     uczniowie klas IV -VII szkoły podstawowej

                     uczniowie klas II i III gimnazjum

 

Termin konkursu: 09.05.2018 r.

 

Forma konkursu:

                     uczniowie będą rozwiązywać test w dwóch kategoriach: szkoła podstawowa, gimnazjum,

                     jury po sprawdzeniu testów wyłoni zwycięzców (miejsca I - III), którzy otrzymają dyplomy i nagrody książkowe.

 

Zakres i tematyka:

                     wydarzenia  z  historii Polski w latach 1764 -1918

rządy S.A. Poniatowskiego, rozbiory Polski, Legiony Polskie we Włoszech; Księstwo Warszawskie 1807 - 1815, postanowienia Kongresu Wiedeńskiego w sprawie Polski; Królestwo Polskie 1815-1830; powstania narodowe: kościuszkowskie, listopadowe, styczniowe, sytuacja ziem polskich pod zaborem austriackim, pruskim i rosyjskim; I wojna światowa; odrodzenie Polski; udział J. Piłsudskiego, R. Dmowskiego i I. Paderewskiego w odrodzeniu Polski.

 

Organizatorzy : M. Królak i M. Wróbel.

 

Zgłoszenia: do 6 kwietnia 2018 r.

 

 

OGŁOSZENIE

 

SZKOLNY KONKURS HISTORYCZNY

„Droga do niepodległości”

 

 

zgłoszenia:

                    do 6 kwietnia 2018

                    przyjmuje p. M. Królak i M. Wróbel