foto1
Dziesięciolecie nadania szkole imienia Jana Pawła II
foto1
Dziesięciolecie nadania imienia Jana Pawła II
foto1
Dziesięciolecie nadania imienia Jana Pawła II
foto1
Dziesięciolecie nadania imienia Jana Pawła II
foto1
Dziesięciolecie nadania imienia Jana Pawła II


Witamy !!!

Regulamin konkursu

 Ozdoby wielkanocne

1. Organizatorami konkursu są uczniowie z kl. II Gimnazjum realizujący projekt edukacyjny ,,Sztuka ludowa" pod kierunkiem    Aieszki Rezwow.

2. Celem konkursu jest wzbogacenie wiedzy na temat zwyczajów wielkanocnych i rękodzieła  oraz wzmacnianie więzi rodzinnych.

3. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sobieniach-Jeziorach.

  Kategortie wiekowe:

kl. 0         kl. I-III            kl. IV-VII             kl. II i III gimnazjum

4. Technika i forma wykonania prac jest dowolna.

5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest opatrzenie pracy metryczką zawierającą imię i nazwisko uczestnika oraz klasę.

6. Ilość ozdób zgłoszonych przez jednego uczestnika jest dowolna.

7. Prace należy składać do 19 marca 2018r. do p. A. Rezwow lub wychowawców.

8. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 21 marca 2018r

9. Ozdoby wielkanocne zgłoszone do konkursu zostaną zaprezentowane podczas kiermaszu, który odbędzie się 21 marca (podczas zebrania z rodzicami).                                                                          
10. Dla laureat
ów konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe.

Zapraszamy do udziału !!