foto1
Dziesięciolecie nadania szkole imienia Jana Pawła II
foto1
Dziesięciolecie nadania imienia Jana Pawła II
foto1
Dziesięciolecie nadania imienia Jana Pawła II
foto1
Dziesięciolecie nadania imienia Jana Pawła II
foto1
Dziesięciolecie nadania imienia Jana Pawła II


Witamy !!!

 

UDZIAŁ W DRUGIEJ EDYCJI SZKOLNEGO KLUBU SPORTOWEGO - NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO.

Młodzież gimnazjalna po raz drugi uczestniczy w programie " Szkolny Klub Sportowy " , którego realizacja jest nadzorowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

W programie uczestniczy 21 uczniów w tym 9 dziewcząt i 12 chłopców. Zajęcia prowadzone są przez panią Monikę Gładysz.

Cele programu SKS to:

- kształtowanie nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez młodzież

- poprawa sprawności fizycznej i stanu zdrowia, w tym profilaktyka nadwagi

- zwiększenie oferty ogólnodostępnych, bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych

- praca nad młodzieżą mniej sprawną fizycznie i mniej aktywną

- tworzenie warunków dla rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych

 

- promocje różnorodnych sportów wśród młodzieży gimnazjalnej (piłka siatkowa, koszykówka oraz piłka nożna ).

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE SKS - SZKOLNY KLUB SPORTOWY